Baunhøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180511-27

Fredningsnr.
210447

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. Toppen affladet med mindre fordybning. Lidt afgravet i øst og sydvest; men arrene nu tilgroet med lyng og græs. I sammen plantage som sb.nr.26 (2104-48).
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhöje [sb. 26-29] ere 4 Höje, der ligger paa en Höjde i Agermarken ud mod Lavningen, Sydvest for Kirken, og ligge ganske tæt op til hinanden, saa tæt endog, at de tildels gaa i et ved Foden. De ere dog en Del forgravne ved, at der er taget Grus der omkring ved.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. Toppen affladet med mindre Fordybning. Lidt afgravet i Øst og S.V. men Arrene nu tilgroet med Lyng og Græs. I samme Plantage som [sb.] Nr. 26. [Sb.] Nr. 27-28 er sammenbyggede som en Dobbelthøj.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. Toppen affladet og med et lille, fladt Hul. En større, flad Afgravning paa Østsiden, naaende næsten op til Højtop. Ligeledes ved sydvestre Hjørne en Afgravning. Der ses her ved Foden en større, halvt jorddækket Sten. Lyng- og græsklædt. Nybeplantet med Gran og Fyr. [Sb.] Nr. 27-28 er sammenbyggede som en Dobbelthøj. [Sb.] Nr. 26-29: "Bavnehøje" ligge tæt sammen i en Række omtrent i N-S, paa en høj Banke, synlig i hele Omegnen.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)