Baunhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180511-28

Fredningsnr.
210446

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 21 m. I øst- og nordsiden en del små huller. I toppen et krater, 5 m i tværmål og ca. 1 m dybt. Er sammenbygget med nr. 27 og i samme plantage.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhöje [sb. 26-29] ere 4 Höje, der ligger paa en Höjde i Agermarken ud mod Lavningen, Sydvest for Kirken, og ligge ganske tæt op til hinanden, saa tæt endog, at de tildels gaa i et ved Foden. De ere dog en Del forgravne ved, at der er taget Grus der omkring ved.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 21 m. Nedad Øst- og Nordsiden en Del Smaahuller og flade Afgravninger, som giver Højen en ret uregelmæssig Form paa disse Sider. I Toppen et rundt Krater, 5 m i Tværmaal, ca. 1 m dybt. Lyng- og græsklædt. Nybeplantet med Gran og Fyr. [Sb.] Nr. 27-28 er sammenbyggede som en Dobbelthøj. [Sb.] Nr. 26-29: "Bavnehøje" ligge tæt sammen i en Række omtrent i N-S, paa en høj Banke, synlig i hele Omegnen.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 21 m. I Øst- og Nordsiden en Del Smaahuller. I Toppen et Krater, 5 m. i Tværmaal og ca. 1 m. dybt. Er sammenbygget med [sb.] 27 og i samme Plantage. [Sb.] Nr. 27-28 er sammenbyggede som en Dobbelthøj.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4305,oversigt set fra NV
4304, oversigt set fra SV
4292, oversigt set fra Ø