Gaardhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180511-32

Fredningsnr.
210445

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 2 x 20 m. En stor udgravning fra østsiden ender i et dybtliggende krater i midten. Beplantet med graner i NV-hjørnet af gårdens have.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De tre [høje, heriblandt sb. 32 og 33] Vest for Gaardhøje ere af Middelstørrelse og omtrent i Fred; dog er der gravet i den östligste.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 20 m. En stor Udgravning fra Østsiden, endende i et dybtgaaende Krater i Midten af Højen. Denne ligger nu i Gaardhøje-Gaards Have og er tæt tilplantet med Graner. Fra en af Højene [sb.] Nr. 30-37 stammer antagelig Fundet Mus.Nr. 15522-23 (Bronzesværd og Tutulus).

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 20 m. En stor Udgravning fra Østsiden ender i et dybtliggende Krater i Midten. Beplantet med Graner i N.V.-Hjørnet af Gaardens Have.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4307, oversigt set fra SØ
4306, oversigt set fra NV