Døes
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180511-51

Fredningsnr.
210433

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I den nordvestlige udkant af Holstebro er bevaret en samling gravhøje som den sidste rest af en oprindelig meget lang øst-vest gående række af høje. Højrækken krydser Ellebæk og har fortsat langt ind, hvor den moderne by nu breder sig. Her ses gravhøje i flere former og størrelser. Hovedparten af højene er bygget i aldre bronzealder (1700-1100 f. kr.). Døeshøjene er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til Viborg og strækker sig således over næsten 110 km.
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Tegl, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1886 Stor fladhøj. 2,25 m høj, 29 m ved foden, 18 m over topfladen. I nordre side en til bunden gående 8 x 11 m stor indgravning fra gammel teglovn; i 1940 ? påbegyndtes et "beskyttelsesrum" i hullet men stoppedes.
Undersøgelsehistorie  (12)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligst ligger Gruppen af 13 Höje [Blandt disse er sb. 38-49 samt 51-52] (regnes Tvillinghöje [sb.54-55] med, er der 15) omkring ved Gaarden Döes, der aabenbart har Navn efter dem. Blandt disse er 2 som ere temmelig brede og ganske flade og jævne ovenpaa. Den störste af dem [sb.52] er 65 Alen i Gjennemsnit paa Overfladen og den mindste [sb.51] 39 Alen.

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Fladhøj. 2.25 høj, 29 m i Tværm. ved Foden, 18 m over Topfladen. I nordre Side en til Bunden gaaende 8 x 11 m stor Indgravning; mindre, uvæsentlige Smaahuller rundt om paa Siderne. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst. F.M. [[1885]] Strandgaard angiver mellem de to Fladhøje [sb.] Nr. 51-52 en sløjfet Høj. Der er ikke længere noget Spor af saadan at paavise og vides intet om, at der nogensinde har været det.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Fladhøj. 2,25 m. høj, 29 m. ved Foden, 18 m. over Topfladen. I nordre Side en til Bunden gaaende 8 x 11 m. stor Indgravning fra gammel teglovn; i 1940? paabegyndtes et "Beskyttelsesrum" i Hullet men stoppedes. FM. 1885 MS.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1045/57
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1103/57
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)