Overgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-15

Fredningsnr.
200386

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/11 1912, gdr. Peder Særkiær. Diplom. Afmærkn.: MS 1920, Brøndsted. Høj, 2 x 16 m; beplantet i plantage. (Den gamle beplantning nylig ryddet (med undtagelse af enkelte træer). Højen derefter nytilplantet med graner. (Dette sket for nylig)).
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2 x 16 m. Tæt tilplantet i Fyrreplantage. Fredlyst [[1912]].

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj beplantet i Plantage. Den gamle Beplantning nylig ryddet (med Undtagelse af enkelte Træer) Højen derefter nytilplantet med Graner. (Dette sket for nylig.) 2 x 16 m. FM. 1912 MS. NB. Ejeren lovede at fjerne Granerne. Bør mindes om sit Løfte!

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bevoksningen delvis ryddet.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer men fritholdt for beplantning i lysning i gran plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)