Falsiggaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-52

Fredningsnr.
210372

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1919, gdr. Laurids Østerboel Lauridsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1926, lærer Chr. Krogh. Stor smuk høj i ager, 5,50 x 27 m. I NV-siden stor udgravning; i vestre højfod lille hul.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
At middelstore Höje: 2 [sb. 52 og 54] paa Matr. Nr. 2 af Falsiggaarde, tæt ved ovennævnte store Höj [sb. 53], […]

1919 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, rund Høj, 5.50 x 27 m. Opad nordvestre Side fra Foden til tæt under Toppen en 2-3 m bred, 0.50-1 m dyb, gammel Udgravning. I vestre Højfod et lille Hul. - Iøvrigt helt uskadt og af regelmæssig, smukt kuplet Form. Lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1919]].

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, smuk Høj i Ager. I N.V.-Siden stor Udgravning; i vestre Højfod lille Hul. 5,50 x 27 m. FM. 1919 MS.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)