Falsiggaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-53

Fredningsnr.
210373

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Stor høj i ager, 4,75 x 28 m. Toppen afgravet. En del af den afgravede jord ført ned ad nordvestre side. I topfladen stor flad sænkning. Vestfoden be- skåret. Andre sider ujævne. Over hele højen er for nylig gravet plantehuller.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iblandt de runde Höje er 2 meget store [sb. 53 og 96] nemlig Mögelhoj [sb. 96], der ligger i Sletten Øst for Kirken, og en [sb. 53] paa Matr. Nr. 2 ved Falsiggaarde vestligt i Sognet. Den förstnævnte Mögelhöj, er 175 Alen i Omkreds og dens Höjde er i Forhold dertil; der er gravet noget i Toppen af den mod Sydost. Tæt Sydost for den findes 3 Hulninger i Heden. Den anden store Höj [sb. 53] er mindre end denne, men den ligger höjere.-

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, rund Høj, nu 4.75 x 28 m. Hele Toppen dog nu afgravet og en Del af Jorden ført nedad nordvestre Side, saa at Højen har faaet en uregelmæssig Form. I den afgravede Topflade en stor, flad Sænkning. I vestre Side i Foden ret stærkt beskaaret, ligesom der ogsaa her er gamle Afgravninger. Mindre Ujævnheder paa de andre Sider. Lyngklædt i Ager. [[Herfra B11300-01.]]

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj i Ager. Toppen afgravet en Del af den afgravede Jord ført ned ad nordvestre Side. I Topfladen stor flad Sænkning. Vestfoden beskaaret. Andre Sider ujævne. Over hele Højen er for nylig gravet Plantehuller. 4,75 x 28 m. se løst Blad!

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Til de beskadigelser kommer en stor indgravning i sydsiden. Over hele højen er gravet plantehuller.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)