Falsiggaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-54

Fredningsnr.
210371

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj i ager, 1,75 x 20 m. Talrige kartoffelkuler - den største ganske ny.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
At middelstore Höje: 2 [sb. 52 og 54] paa Matr. Nr. 2 af Falsiggaarde, tæt ved ovennævnte store Höj [sb. 53], […]

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, tidligere overpløjet, nu udyrket i Græs. Nu ca. 1.75 x 20 m. Over vestre Halvdel en Række dybe Kartoffelkuler.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Ager. Talrige Kartoffelkuler - den største ganske ny. 1,75 x 20 m. se løst Blad!

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kartoffekuler ogsaa over den sydlige halvdel. Se tavle I, fig. 2 [i sb.].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog bevokset på top, så at tiltanden der er svær at iagttage. Stor omkreds, lav højde - flad top.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum