Falsig

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-55

Fredningsnr.
210374

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj i ager, 1,75 x 16 m. Noget beskåret NØ og SV. I højen er for nylig gra- vet kartoffelkælder. Den opkastede jord er til dels brugt til at reparere andre beskadigelser med. På toppen af højen er rejst en bautasten. NMI: Bør restaureres.
Undersøgelsehistorie

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3.25 x 18 m. Den sydvestre Halvdel meget stærkt ødelagt ved flere Afgravninger. Ogsaa i den øvrige Del af Højen mindre Huller og Ujævnheder. - Lyng- og græsklædt i Rand af Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Ager. Noget beskaaret i N.Ø. og S.V. i Højen er for nylig gravet Kartoffelkælder. Den opkastede Jord er til Dels brugt til at reparere andre Beskadigelser med. Paa Toppen af Højen er rejst en Bautasten. 1,75 x 16 m. Bør restaureres.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1,75 x 16 m. I højens nordvestlige del er gravet stort tilbundsgaaende kartoffelkælder. Den opgravede jord er brugt til at reparere højens andre beskadigelser. Højfoden beskaaret i NØ og SV. Paa toppen af højen er rejst en stor sten. Beplantet med smaa graner. Se tavle I, fig. 3 [i sb.].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum