Møgelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-96

Fredningsnr.
210385

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meget stor høj "Møgelhøj"; 6,75 x 33 m. Lyngklædt i hede. Toppen kløvet. I SØ-siden lille hul. Ellers velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iblandt de runde Höje er 2 meget store [sb. 53 og 96] nemlig Mögelhoj [sb. 96], der ligger i Sletten Øst for Kirken, og en [sb. 53] paa Matr. Nr. 2 ved Falsiggaarde vestligt i Sognet. Den förstnævnte Mögelhöj, er 175 Alen i Omkreds og dens Höjde er i Forhold dertil; der er gravet noget i Toppen af den mod Sydost. Tæt Sydost for den findes 3 Hulninger i Heden. Den anden store Höj [sb. 53] er mindre end denne, men den ligger höjere.-

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møgelhøj". Meget stor, rund Høj, 6.75 x 33 m, af smuk, kuplet Form. Toppen kløvet ved en indtil 1.50 m dyb og 8 m bred Gennemgravning i SØ-NV. Jord derfra ført nedad nordvestre Side. Paa sydøstre Side, c. 2 m over Højfod et lille Hul. Iøvrigt vel bevaret. Lyngklædt i Hede.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget stor Høj (Møgelhøj). Lyngklædt i Hede. Toppen kløvet. I S.Ø.-Siden lille Hul. Ellers velbevaret. 6,75 x 33 m. Bør have MS.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)