Naur

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-93

Fredningsnr.
210390

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 15 - 20 x 1,5 - 2 m. Stærkt forgravet. De vestligste 2/3 i fyrreplan- tage - resten i ager.
Undersøgelsehistorie

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget stærkt forgravet Rest af en Høj, sikkert en Gravhøj. Dens Dimensioner nu ubestemmelige. Den synes at have været ca. 15-20 m i Tværm. Højden nu 1.50-2.00 m. Henligger lyng- og græsklædt, tilplantet i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Stærkt forgravet. De vestligste 2/3 i Fyrreplantage - Resten i Ager. 15-20 x 1,5-2 m.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De vestligste 2/3 tilplantet med fyr. Resten græsklædt.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. ligger nærmest på en vold ml grøn kile gn skoven og plantagen på den a side.