Alstrup

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-110

Fredningsnr.
210416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Lyngklædt høj i ager, 2,5 x 20 m. Højfoden beskåret i øst og vest, (mest i øst). I sydlig og sydvestlig højfod flere huller. Ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af middelstore Höje ere: […] de fleste af Gruppen [sandsynligvis sb. 110-115, 117-120 samt 125] östlig i samme By [som sb. 22-29 dvs. Alstrup] […] Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125].

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3 x 20 m. I søndre og sydvestre Højfod flere dybe Huller. Østre Højfod stærkt beskaaret. Overfladen over hele Højen ujævn. Lyngklædt i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager. Højfoden beskaaret i Øst og Vest (mest i Øst). I sydl. og s.v.l. Højfod flere Huller. Ujævn Overflade. 2,5 x 20 m.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2,50 x 20 m. Ogsaa vestre højfod lidt beskadiget.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Oprydning af højen foretaget efter henstilling fra Fredningsnævnet.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum