Alstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-113

Fredningsnr.
210490

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,8 x 21 m. Tidligere grundigt overpløjet høj, nu ude af dyrkning og let erkendelig. Græsklædt i græsareal.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af middelstore Höje ere: […] de fleste af Gruppen [sandsynligvis sb. 110-115, 117-120 samt 125] östlig i samme By [som sb. 22-29 dvs. Alstrup] […] Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125].

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet og stærkt udpløjet Høj. Endnu 1.50 m høj.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tage Ravnsbæk, søn af hmd. Mads Ravnsbæk, Døestoft, Alstrup, har oppløjet en økse af høj [sb.] 113. Bagefter gravedes der, dog ikke ret dybt, da jorden var frossen. Derved kom en del sten af vekslende størrelse (mest barnehovedstørrelse) for dagen. Øksen ejes nu af skoleelev Arthur Kjærgaard, Stationsvej 26, Holstebro. Meget smuk overgravsøkse af porfyr. Ganske let skrammet af ploven (se tavle I, fig 8. [i sb.]).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)