Alstrup
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-114

Fredningsnr.
210491

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I den nordvestlige udkant af Holstebro er bevaret en samling gravhøje som den sidste rest af en oprindelig meget lang øst-vest gående række af høje. Højrækken krydser Ellebæk og har fortsat langt ind, hvor den moderne by nu breder sig. Her ses gravhøje i flere former og størrelser. Hovedparten af højene er bygget i aldre bronzealder (1700-1100 f. kr.). Døeshøjene er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til Viborg og strækker sig således over næsten 110 km.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,0 x 25 m. Tidligere grundigt overpløjet høj, nu ude af dyrkning og fortsat meget markant. Græsklædt i græsareal.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af middelstore Höje ere: […] de fleste af Gruppen [sandsynligvis sb. 110-115, 117-120 samt 125] östlig i samme By [som sb. 22-29 dvs. Alstrup] […] Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125].

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af ret flad Form, 2.75 x 22 m. Stærkt ødelagt ved mange store og dybe Huller paa Topfladen. Foden overpløjet, især i Syd. Resten i Lyng og Græs.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet. Endnu ca 2 m høj.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)