Alstrup
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-115

Fredningsnr.
210423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I den nordvestlige udkant af Holstebro er bevaret en samling gravhøje som den sidste rest af en oprindelig meget lang øst-vest gående række af høje. Højrækken krydser Ellebæk og har fortsat langt ind, hvor den moderne by nu breder sig. Her ses gravhøje i flere former og størrelser. Hovedparten af højene er bygget i aldre bronzealder (1700-1100 f. kr.). Døeshøjene er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til Viborg og strækker sig således over næsten 110 km.
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1886. Græs- og lyngklædt høj i ager. 3,50 x 20 m. Toppen gennemgravet SØ-NV. I syd- siden flad afgravning. En betydelig del af søndre højfod bortskåret ved an- læg af vej i ny tid.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af middelstore Höje ere: […] de fleste af Gruppen [sandsynligvis sb. 110-115, 117-120 samt 125] östlig i samme By [som sb. 22-29 dvs. Alstrup] […] Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125].

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3.50 x 23 m. I Toppen i Retning SØ-NV en Gennemgravning, midt paa Toppen 1 m dyb, nedover Siderne kun 0.50 m dyb. I søndre Side en flad Afgravning. Lyngklædt i Rand af Ager. Fredlyst. F.M. [[1885.]]

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj i Ager. Toppen gennemgravet S.Ø.-N.V. I Sydsiden flad Afgravning. En betydelig Del af søndre Højfod bortskaaret ved Anlæg af Vej i ny Tid. 3,50 x 20 m. FM. 1885 se løs Seddel!.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En del af søndre højfod er gravet bort ved anlæggelsen af en vej. I den derved dannede lodrette jordvæg er to gange fundet urner (se tavle I, fig. 7. [i sb.]). Den første (I paa tegningen) gik i stykker ved optagelsen. Der laa endnu stumper af brændte ben paa stedet. Den anden (II paa tegningen) blev fundet 25 m. fra den første og var omsat med en pakning af haandstore sten. Den findes nu paa Holstebro Museum. Urnen (tavle II, fig 4 [i sb.]): Højde 0,40, mundingsdiam. 0,16, diam. over bugen 0,29, standfladens diam. 0,13. Underdelen var beklasket. I Urnen fandtes en bronzeragekniv (se tavle II, fig 5).

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den omtalte "løse seddel" findes ikke i sognelæget.

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 1045/57
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Mindesten genrejst.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)