Alstrup
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-116

Fredningsnr.
210422

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I den nordvestlige udkant af Holstebro er bevaret en samling gravhøje som den sidste rest af en oprindelig meget lang øst-vest gående række af høje. Højrækken krydser Ellebæk og har fortsat langt ind, hvor den moderne by nu breder sig. Her ses gravhøje i flere former og størrelser. Hovedparten af højene er bygget i aldre bronzealder (1700-1100 f. kr.). Døeshøjene er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til Viborg og strækker sig således over næsten 110 km.
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: 2 MS, 1886. Lyngklædt langhøj mellem have og ager. 54 x 17 m, 3,5 m høj. Længderetning SV-NØ. På topfladen omtrent ved midten to flade, runde sænkninger. I nord- vestre side og ved nordøstre ende nogle uvæsentlige afgravninger. Matr.nr. 8a: Høj i skel til matr.nr. 5b, Alstrup.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125]. Heriblandt er 3 Langhöje [sb. 116, 121 og 123]. Den vestligste [sb. 116], som Skjællet mellem [matr.nr.] 5 og 8 gaaer over, er kun 100 Alen lang, men meget höj af en Langhöj at være.

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, med Længderetning SV-NØ, 64 m lang 20.50 m bred ved sydvestre Ende, 18.50 m ved nordøstre. 3-3.50 m høj. Paa Topfladen, omtrent ved Midten, to flade, runde Sænkninger, 2-3 m store. I nordvestre Side og ved nordøstre Ende nogle uvæsentlige Afgravninger. Iøvrigt uskadt. Lyngklædt mellem Have og Ager. Fredlyst [[1885]]. F.M. ved begge Ender.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt [[Lang-]] Høj mellem Have og Ager. Længderetninger S.V.-N.Ø. Paa Topfladen omtrent ved Midten to flade, runde Sænkninger. I nordvestre Side og ved nordøstre Ende nogle uvæsentlige Afgravninger. 54 x 7 m, 3,5 m høj. FM. 1885 2MS.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
54 x 17 m. 3,5 m høj.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 754/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)