Alstrup

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-120

Fredningsnr.
210421

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1886. Lyngklædt høj i ager, 3,5 x 23 m. Huller i SV og i højfod i SV og Syd. En betydelig del af den vestlige højfod er gravet væk ved anlæggelsen af en vej.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af middelstore Höje ere: […] de fleste af Gruppen [sandsynligvis sb. 110-115, 117-120 samt 125] östlig i samme By [som sb. 22-29 dvs. Alstrup] […] Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125].

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3.50 x 23 m. Paa sydvestre Side samt i sydvestre og søndre Højfod nogle mindre Huller og Afgravninger. Lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1885]]. F.M.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager. Huller i S.V. og i Højfod i S.V. og S. En betydelig Del af den vestlige Højfod er gravet væk ved Anlæggelsen af en Vej. 3,5 x 23 m. FM. 1885 MS. se løs Seddel!

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
en del af den vestlige højfod gravet væk ved anlæggelsen af en vej.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den omtalte "løse seddel" findes ikke i sognelæget.

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4326, oversigt set fra Ø
4325, oversigt set fra S