Alstrup
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-122

Fredningsnr.
210424

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I den nordvestlige udkant af Holstebro er bevaret en samling gravhøje som den sidste rest af en oprindelig meget lang øst-vest gående række af høje. Højrækken krydser Ellebæk og har fortsat langt ind, hvor den moderne by nu breder sig. Her ses gravhøje i flere former og størrelser. Hovedparten af højene er bygget i aldre bronzealder (1700-1100 f. kr.). Døeshøjene er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til Viborg og strækker sig således over næsten 110 km.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1886. Lyngklædt og græsklædt høj i ager 2,25 x 14 m. Grundfladen er nærmest fir- kantet. I toppen lille lavning.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125]. Heriblandt er 3 Langhöje [sb. 116, 121 og 123]. Den vestligste [sb. 116], som Skjællet mellem [matr.nr.] 5 og 8 gaaer over, er kun 100 Alen lang, men meget höj af en Langhöj at være. De 2 andre [sb. 121 og 123] ligge ganske mærkeligt lige i Linie fra Øst til Vest med en rund Kæmpehöj [sb. 122] mellem sig - saaledes som hosstaaende Figur [i sb.] nogenlunde viser.

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.25 x 14 m, beliggende midt imellem Langhøjene [sb.] 121 og 123. I Toppen en flad, uvæsentlig Sænkning. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1885]]. F.M.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Firkantet grundflade.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og græsklædt Høj i Ager. Grundfladen nærmest firkantet. I Toppen lille Lavning. 2,25 x 14 m. FM. 1885 MS.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1045/57
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)