Langemette
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-123

Fredningsnr.
210425

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I den nordvestlige udkant af Holstebro er bevaret en samling gravhøje som den sidste rest af en oprindelig meget lang øst-vest gående række af høje. Højrækken krydser Ellebæk og har fortsat langt ind, hvor den moderne by nu breder sig. Her ses gravhøje i flere former og størrelser. Hovedparten af højene er bygget i aldre bronzealder (1700-1100 f. kr.). Døeshøjene er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til Viborg og strækker sig således over næsten 110 km.
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1886. Græs- og lyngklædt langhøj i ager "Lange Mette". 96 x 10 m, 2,25 m høj. I overfladen fire små huller. 34 m fra vestenden en stor udgravning til bund.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125]. Heriblandt er 3 Langhöje [sb. 116, 121 og 123]. Den vestligste [sb. 116], som Skjællet mellem [matr.nr.] 5 og 8 gaaer over, er kun 100 Alen lang, men meget höj af en Langhöj at være. De 2 andre [sb. 121 og 123] ligge ganske mærkeligt lige i Linie fra Øst til Vest med en rund Kæmpehöj [sb. 122] mellem sig - saaledes som hosstaaende Figur [i sb.] nogenlunde viser. Den östligste [sb. 123] er 195 Alen lang; den vestligste [sb. 121] 159 Alen. Denne sidste er kun en lav Rygning, som Overdelen er taget af, saa at Sandet ligger blottet langs hen ad den. Den anden kan vel være mellem 3 og 5 Alen i Höjde; den er der gravet i hist og her tidligere. Den kaldes Langemette, og Sagnet siger, at der har boet en Kvinde i den (altsaa en Ellekvinde eller sligt) af dette Navn; men i den brede Dois ved den anden side af Bækken [sandsynligvis sb. 52 i Måbjerg sogn] har boet en Smed. De holdt af hinanden og skulle ofte have færdedes frem og tilbage over Bækken. -

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj med Længderetning VNV-ØSØ, 100 m lang, 12 m bred ved vestre Ende, 12.50 ved østre Ende, indtil 2.25 m høj. Paa Overfladen findes i en Afstand fra vestre Ende af 20, 64, 75 og 88 m fire mindre Huller, 2-3 m i Tværmaal og lidet dybe. I en Afstand af 34 m fra Vestenden en stor, rund Udgravning, 8-9 m i Tværmaal, naaende til Bund. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1885]]. F.M. - "Langemette".

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Langhøj i Ager ("Lange Mette"). I Overfladen fire smaa Huller. 34 m. fra Vestenden en stor Udgravning til Bund. 96 x 10 m., 2,25 m. høj.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
96 m. lang, 10 m. bred, 2,25 m. høj.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)