Langemette

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-123

Fredningsnr.
210425

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1886. Græs- og lyngklædt langhøj i ager "Lange Mette". 96 x 10 m, 2,25 m høj. I overfladen fire små huller. 34 m fra vestenden en stor udgravning til bund.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den mærkeligste Samling af Höje ere den Gruppe, der findes paa Matr. Nr. 5 og 8 östligt i Alstrup By, nær op til Gaarden Döes [sandsynligvis vis sb. 110-125]. Heriblandt er 3 Langhöje [sb. 116, 121 og 123]. Den vestligste [sb. 116], som Skjællet mellem [matr.nr.] 5 og 8 gaaer over, er kun 100 Alen lang, men meget höj af en Langhöj at være. De 2 andre [sb. 121 og 123] ligge ganske mærkeligt lige i Linie fra Øst til Vest med en rund Kæmpehöj [sb. 122] mellem sig - saaledes som hosstaaende Figur [i sb.] nogenlunde viser. Den östligste [sb. 123] er 195 Alen lang; den vestligste [sb. 121] 159 Alen. Denne sidste er kun en lav Rygning, som Overdelen er taget af, saa at Sandet ligger blottet langs hen ad den. Den anden kan vel være mellem 3 og 5 Alen i Höjde; den er der gravet i hist og her tidligere. Den kaldes Langemette, og Sagnet siger, at der har boet en Kvinde i den (altsaa en Ellekvinde eller sligt) af dette Navn; men i den brede Dois ved den anden side af Bækken [sandsynligvis sb. 52 i Måbjerg sogn] har boet en Smed. De holdt af hinanden og skulle ofte have færdedes frem og tilbage over Bækken. -

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj med Længderetning VNV-ØSØ, 100 m lang, 12 m bred ved vestre Ende, 12.50 ved østre Ende, indtil 2.25 m høj. Paa Overfladen findes i en Afstand fra vestre Ende af 20, 64, 75 og 88 m fire mindre Huller, 2-3 m i Tværmaal og lidet dybe. I en Afstand af 34 m fra Vestenden en stor, rund Udgravning, 8-9 m i Tværmaal, naaende til Bund. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1885]]. F.M. - "Langemette".

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Langhøj i Ager ("Lange Mette"). I Overfladen fire smaa Huller. 34 m. fra Vestenden en stor Udgravning til Bund. 96 x 10 m., 2,25 m. høj.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
96 m. lang, 10 m. bred, 2,25 m. høj.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

Foto, oversigt