Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180601-9

Fredningsnr.
280336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/10 1950 12/2 1957 Beskrivelse 1950: "Grønhøj", 1,5 x 15 m. Hul i top. I plantage. Beskrivelse 1956: Høj, "Grønhøj", 1,5 x 18 m. Rundt i siden nær top findes en næsten cirkelformet, ca. 1 m bred, stærkt tilgroet nedgrav- ning, vist efter udgravning af ræve. Græs- lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.20 M. høj. 15 M. i Diam. Den har været gravet til Bunden. Lyng- og græsgroet i Hede. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj" 1 ½ x 15 m. Hul i top. I plantage.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 686/56
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
J. 686/56: ny beskrivelse: 1,5 x 18 m. Rundt i siden nær top findes en næsten cirkelformet ca. 1 m. bred, stærkt tilgroet nedgravn. vist efter udgravn. af ræve. Græs- og lynggroet i Hede.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 x 17,0 x 15,0 m. "Grønhøj". Hele toppen ødelagt af ringformet nedgravning, 0,75-1,0 m. bred og 0,75 m. dyb, st. diam. ca. 6 m. I NV-højfod mindre sænkning, 1,5 x 1,5 m. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)