Forsum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180601-27

Fredningsnr.
290336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,9 x 17 m. Overfladen forgravet mod syd. Kartoffelkuler ved vestfod. Friskt brud mod øst, her 1,5 m høj brink. Lyng- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.90 M. høj, 17 M. i Diam. Den vestlige Halvdel er stærkt forgravet; ved selve Midten er nu en stejl Brink paa 1 M's Højde; en Del Haandsten ere opgravede. Mod S. og V. er Kartoffelkuler og andre Huller. Højfylden er lagdelt. Lynggroet i Ager. Der er ved Gravning foroven i Højen fundet en Stendynge, men ingen Oldsager. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 17 m. Overfladen forgravet mod Syd. Kartoffelkuler ved vestfod. Friskt brud mod Øst, her 1 ½ m høj brink. Lyngklædt i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 17,0 x 14,0 m. Meget ødelagt, fordybninger i top, voldsomme afgravninger til bund mod Ø og SØ, afgravninger af sider mod SV og V; alt tilgroet. Der lægges marksten ved højen mod N; næppe værd at påtale højens tilstand iøvrigt taget i betragtning. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)