Forsum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180601-28

Fredningsnr.
290337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 17 m. Lyngklædt i ager. Hul i top, 0,5 m dybt, 2,5 m i diameter. Tilgroet. Enkelte selvsåede graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.80 M. høj, 17 M. i Diam. Afgravet rundt paa Overfladen, særlig mod Vest; derimod er ikke foretaget nogen større central Gravning. Lynggroet i Ager. Der er fundet en Urne med en flad Sten over. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 17 m. Lyngklædt i ager. Hul i top, ½ m dybt, 2 ½ m i diameter. Tilgroet. Enkelte selvsåede graner.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 19,0 x 15,0 m. I V-del af top rektangulær afgravning, ca. 3 x 4 m., løbende ud mod SV. I S-del af top mindre, dybere nedgravning. Rende lidt oppe ad siden mod N. Iøvrigt noget uregelmæssig form, alt tilgroet. Der pløjes for tæt mod S, V og N. Tilføjelse, 5.9.90. Ser O.K. ud. M.B. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)