Forsum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180601-30

Fredningsnr.
290338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,85 x 22 m. Lyngklædt i ager. Stort tragtformet krater i top.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.85 M. høj, 22 M. i Diam. I Toppen er 2 tildels lynggroede Huller, hver 2 x 4.50 M. Mod Vest større Beskadigelser af Højsiden. I N, Ø og S. Kartoffelkuler ved Foden. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1950 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se planche i sb.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,85 x 22 m. Lyngklædt i ager. Stort tragtformet krater i top.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,8 x 22,0 x 20,0 m. I top stort, kvadratisk hul, 5 x 5 m., ca. 1,8 m. dybt. Afgravning mod S, større afgravning af NV-siden, fure på N-siden ca. 1/3 oppe af højen (gl. kartoffelkule?). Der pløjes lidt for tæt mod N og V. Alt tilgroet. Tilføjelse, 5.9.90. Ser O.K. ud. M.B. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

Foto, oversigt