Brosbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180601-45

Fredningsnr.
290329

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Hulvej, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5-2 x 18 m. Lyngklædt i hede. 0,5 x 1 m hul i top, ca. 0,75 m dybt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ - 2 x 18 m. Lyng i hede. ½ x 1 m hul i top, ca 3/4 m dybt.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ - 2 m x 18 m. I Top Hul, ½ x 1 m, 3/4 m dybt. Fredet. Bevoksning: 1981: Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 274/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret se j.nr. 274/54.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 20,0 x 20,0 m. Ujævn, i top bl.a. p.g.a. rævegrave. SØ-fod lidt beskåret af gl. vejspor. Ellers meget velbevaret og -formet. Højen ligger sydligst og lavest på en lyng- og egepurbevokset S-skråning furet af 6-8 gamle, dybe hulveje og med vejdæmningen til en tidligere linieføring af hovedvej A 11. Denne kulturhistorisk spændende og endnu relativt urørte (af landbrug og råstofudvinding) skråning burde omfattes af en eller anden form for fredning. Der er tidligere gravet grus øverst på bakken. Iflg. oplysning fra FFF's Århuskontor er man opmærksomme på områdets fredningsværdighed. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj i interessant hedeområde med gamle hulveje. Senere tilføjelse: Ved besøg på Århuskontoret 7.10.82 konstaterede jeg, at området er fredet som naturområde i 1945. Der vil dog formodentlig fremkomme en opfordring fra Århuskontoret til FFF om at lade hulvejssystemet ordentligt opmåle, så det kan fredes som fortidsminde, se j.nr. 53-5024 (i Århus). Bevoksning: 1981: Lyng

2000 Museal besigtigelse
Skjern-Egvad Museum
Koteopmåling af området med hulveje og gravhøj (sb. 45 og 45a).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)