Brorsbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180601-48

Fredningsnr.
290326

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1904. Gdr. Thomas Sørensen. Diplom Afmærkn.: MS 1909, løjtnant Lassen. Høj, 2,5 x 24 m. Lyngklædt i hede. 0,5 x 1 m hul i top, 0,75 m dybt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.35 M. høj, 23.50 M. i Diam. Toppen er lidt sænket, men nu lynggroet. Naar undtages et Par ubetydelige Ujævnheder, er Højen ellers fuldt velbevaret og lynggroet undtagen paa Del af Vestsiden, hvor Blæsten har hindret Lyngens Væxt. Fredlyst 1904. Bevoksning: 1981: Lyng og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 24 m. Lyngklædt i hede. ½ x 1 m hul i top, ca 3/4 m dybt. [[FM 3/11-1904 MS]]

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 274/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret se j.nr. 274/54.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,3 x 24,0 x 22,0 m. Top affladet med lave sænkninger, afgravninger på S- og Ø-side. Pløjet lidt for nær mod Ø. Ellers velbevaret. På en stor del af højen vokser selvsået løvkrat, som burde fjernes, så den ganske nydelige høj kan ses på afstand. Højen ligger i et lille "hak" i hjørne af ældre plantage. Bevoksning: 1981: Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)