Blæsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180602-1

Fredningsnr.
29034

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 19 m. I top har været et større hul. Bjergfyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50 M. høj, 19 M. i Diam. I Toppen har været et større Hul; mod SV er en stor Kartoffelkule. Lynggroet i Hede. [Sb.] 1 eller 2, antagelig [sb.] Nr. 1 er udgravet af kapt. A. P. Madsen, da han paa Museets Vegne besøgte Stedet i Anledning af Fundet [sb.] Nr. 3. Der gjordes dog intet Fund. Bevoksning: 1981: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 m h., 19 m i Diameter; i Top har været et større Hul, Bjergfyr i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,0 x 20,0 x 16,0 m. I skel mellem kommunevej og mark. Den S-lige 1/3 er taget af vejen, de N-lige 2/3 er under dyrkning (der er ganske vist kun pløjet ca. 1/3 op ad N-siden i dette efterår, men resten bærer også præg af dyrkning). Der køres over højmidten med landbrugsredskaber. Et ældre læhegn går op over højen i skellet i Ø/V-lig retning. Ca. 6 m. fra NØ-foden går et tre-rækket læhegn i NNØ-lig retning, kun få år gammelt. Ejere lovet at jævne plovfurerne på N-siden, ikke at pløje her mere og at standse kørslen over højmidten. Ejeroplysning på skema. Bør påtales: Læhegnet - dropper vi: Fredningsnævnet og Gyuri ville lade det stå, tror jeg. Skal genbesigtiges: I efteråret '82. Ved tilfældigt besøg på stedet 19.04.82: Højen - eller den bevarede N-lige del - må nærmest betragtes som overpløjet. Der er efterladt et nærmest symbolsk stykke i græs øverst på højen langs det levende Ø/V-gående hegn på 15 x 2 m. Resten er inddraget i marken og tilsået. SUA 16.10.1984: Der er nu banket pæle i (af mig, altså) omkring den noget udpløjede høj (se skitse). SUA 24.04.1986: Ved kontrolbesøg på stedet kunne det konstateres, at der nylig var kørt over højen med tromle. Der var også spor af traktorhjul i højoverfladen og yderligere et spor efter muligvis gummivogn gik over højen. Den N-ligste af de af mig nedrammede pæle var væltet. Den omliggende mark er tilsået med ærter og tromlet i denne uge, måske så sent som i dag. SUA 30.4.1986: Besøg på stedet for at fotografere traktor- og tromlespor som dokumentation i en eventuel retssag. Sporene stod klart og tydeligt og en række billeder af højen blev taget fra forskellige vinkler, ligesom detailbilleder af tromlespor forskellige steder på højens overflade. Film.nr. 001/86 1-17. SUA ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ejer frifundet ved dom, men stedet bør af og til genbesigtiges. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)