Fladehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180602-14

Fredningsnr.
28022

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Fladehøj", 3,15 x 23 m. Top danner en 11 m vid flade, i denne 2 dybe huller. Østlige 1/3 bortgravet ved den nu nedlagte banes anlæg. Lyng i plan tage. GI-fixpunkt på top.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fladhøj. 23 M. i Diam. Mod Vest ligger en Revle i Fortsættelse af Højen. Højden er fra Vest (ovenpaa denne Revle) 1.60 M.; fra Syd (uden for Revlen) 3.15 M. Toppen danner en 11 M. stor Flade, skraanende mod Ø. i denne er 2 dybe Huller. Lynggroet i Hede. [[Undersøgt 1912; Stenalders Enkeltgrav uden Oldsager.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Fladehøj", 3,15 m h., 23 m i Diameter. Top danner en 11 m vid Flade, i denne 2 dybe Huller; østlige 1/3 bortgravet ved den nu nedlagte Banes Anlæg. Lyng i Plantage. Paa Top GI-Fixpunkt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 23,0 x 15,0 m. "Fladhøj". Toppen danner en ca. 10 m. lang og ca. 7 m. bred flade, hvori et ca. 0,8 m. dybt, 4 x 2 m. stort, ældre, nu forlængst tilgroet hul. Ø-lige 1/3 bortgravet ved bane- og vejanlæg. Ville vinde meget, hvis man fjernede de selvsåede fyrrebuske, der nu dækker højen. Stod tidl. lynggroet. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4757, oversigt set fra SV
4756, oversigt set fra N