Degnehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-7

Fredningsnr.
290511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/10 1903, gdr. Hans Kr. Hansen. Diplom. Høj, 2 x 18,5 m. Lyngklædt i hede. Den østligste af "Degnehøje". I skel til matr. nr. 3u.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.10 M. høj, 18.50 M. i Diam. Fra Toppen til den østre Fod gaar en c 1.30 M. bred, tilgroet Fordybning, kun c 35 cm dyb. Iøvrigt er Højen velbevaret. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1903. [Sb.] 6-7 kaldes Degnehøje. Bevoksning: 1981: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 ½ m. Lyngklædt i hede. Den østligste af "Degnehøje". FM 22/10 1903 ej MS

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Pæn form med lidt affladet top, ca. 0,5 m. bred og dyb rende fra højfod mod Ø til sænkning i top; alt tilgroet. Vejen på Ø-siden skærer højfoden. I området umiddelbart S for højen er anbragt bunker af afsamlede marksten. Den Ø-lige af "Degnehøje". Markstenene skal bruges til vejreparation, opbevares kun foreløbigt her, siger højens ejer. Han var indforstået med, at området ikke måtte bruges som oplagsplads og at stenene skulle fjernes snarest. August 1986: Stenene fjernet. Bevoksning: 1981: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)