Kirkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-21

Fredningsnr.
290514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1950: Høj, 1 x 10 m. Lyngklædt i hede. 1959: Høj, 1 x 20 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Højninger [sb. 20-22], der paa Grund af deres Beliggenhed tæt øst for Flyvesandsterræn ere tvivlsomme. - [Sb.] Nr. 21. 0.95 M. høj, c 10 M. i Diam; Omkredsen er vag og noget uregelmæssig. Den ligger 27 M. sø for [Sb.] Nr. 20. Paa samme Matrikelnummer er østligt paa Lodden anført en Høj Fyrhøj paa Matrikelkortet. Den kunde ikke spores heller ikke var der nogen naturlig Højning paa det angivne Sted. Bevoksning: 1980: Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x ]10 m. Lyngklædt i hede. [[20 m. Lyngklædt i ager.]] tingl 28/10-50

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1224/59
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,0 x 15,0 x 13,0 m. Noget aflang, furet af pløjning. 1986: 2905:12-14: Der er kørt for nylig med maskine. 5.11.1990. Der pløjes ret tæt på højene 12-14. Bør af og til genbesig- tiges. M.B. Bevoksning: 1980: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)