Kirkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-20

Fredningsnr.
290512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1950: Høj, 1 x 10,5 m. Lyngklædt i hede. 1959: Høj, 0,7 x 16 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Højninger [sb. 20-22], der paa Grund af deres Beliggenhed tæt øst for Flyvesandsterræn ere tvivlsomme. [Sb.] Nr. 20 er 1 M. høj, aflang Ø-V 10.50 M.; N-S 7.50 M. Muligt er den deformeret af Sandflugt; den ligger sø for en Korsvejskæring, 9 M. syd og 25 M. ø.f. Vejene. Paa samme Matrikelnummer er østligt paa Lodden anført en Høj Fyrhøj paa Matrikelkortet. Den kunde ikke spores heller ikke var der nogen naturlig Højning paa det angivne Sted. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ]1 x 10 ½ m. Lyngklædt i hede.[ [[0,7 x 16 m. Græsklædt i ager.]] tingl 28/10-50

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1224/59
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,7 x 13,0 x 11,0 m. Noget udfladet af overpløjning. (Der køres stadig henover højen med mejetærsker, så den begyndende lyngbevoksning ikke får mange chancer for at blive kraftig). 1986: 2905:12-14: Der er kørt for nylig med maskine. 5.11.1990. Der pløjes ret tæt på højene 12-14. Bør genbesigtiges af og til. MB. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)