Kighøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-33

Fredningsnr.
290517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 25 m. Lyng i plantage. 3 m vid sænkning i top, 0,5 m dyb. "Kighøj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.20 M. høj, 23 M. i Diam. I Toppen er et c 3.50 M. stort Hul, c 1 M. dybt. Mod SV er en Afgravning i Højsiden, i hvilken voxer en Fyr. Mod SØ er gravet en smal Rende. Paa Nordsiden staar en enkelt Fyr. Ellers lynggroet og ubegroet i Plantage. Fredlyst af Hedeselskabet. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. de foreliggende oplysninger er fredningen tinglyst i 1950.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Lyng i plantage. 3 m vid sænkning i top, ½ m dyb. "Kighøj". tingl 28/10-50

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I top et ca. 3 x 3 m. og ca. 0,7 m. dybt hul, heri rævegrav. Ca. midt på SV-siden en rektangulær sænkning, ca. 4 x 2 m. yngre end top-hullet, men som dette tilgroet. SØ-siden noget ujævn. Der vokser en del selvsåede fyrrebuske, ca. 0,5-1,0 m. høje, navnlig omkring og lige over højfoden. Disse bør fjernes snarest, da højen ellers om få år vil være "usynlig". Kaldet "Kighøj" på kortene. Ejeren har lovet, at han - som han gjorde det for 3-4 år siden - vil rydde fyrrebuskene væk. ** Seværdighedsforklaring ** Meget smuk og statelig høj i lysning ved skovvej i plantage. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)