Hoven Mølle
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-56

Fredningsnr.
29055

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hovenmølle = Sdr. Grene. Høj, 1,25 x 18,5 m. I skel til plantage. Noget af søndre halvdel dog over- pløjet. I skel til matr.nr. 5d af Sdr. Grene.
Undersøgelsehistorie  (8)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.25 M. høj, 18.50 M. i Diam. Den nordlige Halvdel ligger i Plantage; en Grøft og et fyrrebeplantet Skeldige gaar i Ø-V over Højens Midte. Den nordlige Del af Højen er ikke beplantet, den sydlige er overpløjet, men ikke nedpløjet. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 18 ½ m. I skel til plantage, noget af sdr. halvdel dog overpløjet. tingl 28/10-50

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 176/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 x 18,0 x 13,0 m. Ca. 1/3 oppe ad S-siden løber et ældre dige, der markerer skovgrænsen. De S-ligste meter overpløjes og er blevet det længe. Resterende del af højen velbevaret. Genberejsning 11.3.1991: O.K. MLB Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)