Hvistelhøj
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-62

Fredningsnr.
28051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Hvistelhøj", 1,5 x 14 m. Let furet af rævegrave. Lyng i hede. Meget smukt beliggende høj. (GI fikspunkt på top).
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, kaldet Hvistelhøj (Matrikelkortet: Hvisdal) (Paa Maalebordbladet staar Løvlund Høj; dette er sket ved en Ombytning af 2 Punkter; Matrikelkortet har den rette Betegnelse. - Løvlundhøj er en naturlig Banke) 1.60 M. høj, 13.50 M. i Diam. Mod NØ og SØ er gravet i Højsiden; Overfladen er i det hele ujævn, men Toppen er urørt. Den ligger paa naturlig Banke. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1980: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 14 m. "Hvistelhøj". Let furet af rævegrave. Lyng i hede meget smukt beliggende høj. GI sten på top. tingl 28/10-50

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,4 x 15,0 x 14,0 m. Meget ujævn og slidt overflade og sider, skyldes form. en uheldig kombination af vejr og vind, militære aktiviteter og alm. publikumsbesøg. Mest medtaget på N- og V-side. Der er også etableret en slags "rundkørsel" omkring højen, som slider af højfoden. Toppen slidt bar. Der må kunne lægges græstørv på de udsatte sider og toppen og kørslen omkring højene må kunne forhindres. Højen kaldes på kortene "Vistelhøj". Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Meget flot beliggenhed med storslået udsigt mod Ø, V og N over Borris Hede. Hvis højen og dens omgivelser blev soigneret, ville den i knap så høj grad ligne noget, der er blevet tilovers ved grusgravning eller krigshandlinger. Ved Genbesigtigelse 3.11.81: "Vistelhøj". Højens ujævnheder fyldt og det meste af dens overflade tildækket af tilførte lyngtørv. Borristerrænets skovfoged, der er en kapacitet m.h.t. lyng, forsikrer, at lyngdækket vil være gendannet i løbet af få år. Major Clausen, Kommandantskabet, lovede at sikre, at der ikke fremover køres umiddelbart omkring højen. Dette sidste skal nok kontrolleres ved lejlighed. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)