Hulmose Gaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-63

Fredningsnr.
28052

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,85 x 14,5 m. Lyngklædt i hede. Hul i top, 2 m i diameter, 0,5 m dybt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.85 M. høj, 14.50 M. i Diam. Selve Toppen er ubeskadiget, men mod Syd og Vest er der større Huller i Siderne; det sydlige synes at være ført ind for at naa Midten; det vestlige ligger midt paa Højsiden og er 2.50 M. stort. Bundgraven er antagelig urørt, saafremt den ikke er omgiven af en større Stendynge, der vel kan være beskadiget. Nogle mindre Sten ses i Overfladen. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,85 x 14 ½ m. Lyngklædt i hede. Hul i top, 2 m i diam., 1 m dybt. tingl 28/10-50

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 15,0 x 13,0 m. Meget ujævne sider og top. 8 m. fra søndre højfod en nedgravning, ca. 3 x 4,5 m., afsluttet af en på højkant rejst jernkasse fyldt med jord. I nedgravningen en faststøbt olietønde (til at skyde efter?). Højen afmærket med skilt: "Fredet Oldtidsminde etc." og cementpæle rundt langs højfoden. Ejeroplysning på skema. Senere tilføjelse: Træer og buske fældet på og omkring højen, som nu fremtræder nydeligt, vinteren 81/82. Ved genbesigtigelse 3.11.81: Vedlagt kopi af Kommandantskabets brev til Hoven Jagtforening vedr. materiel til flugtskydning indenfor højens 100 m.-zone. SUA Senere tilføjelse: Ved besigtigelse 6.4.82 af Fredningsnævnet blev to stande til kastemaskiner krævet fjernet fra højens 100 m.-zone. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)