Hulmose Gaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180603-64

Fredningsnr.
28053

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/10 1903, gdr. Hans Kristian Lindberg. Diplom. Høj, 3 x 20 m. Lyng i hede. Fod afpløjet i nord. Ellers uskadt.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.75 M. høj, 19 M. i Diam. I Toppen er en 2.40 M. stor Sænkning af ubetydelig Dybde. Mod NV er der taget noget Jord af Højsiden og Foden er overpløjet. Iøvrigt er Højen fuldt lynggroet og velbevaret. Den ligger i en smal Hedestribe mellem Agre. Fredlyst 1903. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Lyng i hede. Fod afpløjet i Nord. Ellers uskadt. FM 22/10 1903 ej MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 21,0 x 17,0 m. Fod afpløjet mod N, NØ- og SV-sider noget ujævne; ellers tilsyneladende uskadt. Afmærket med skilt: "Fredet Oldtidsminde etc." og cementpæle rundt langs højfoden. Ejeroplysning på skema. Senere tilføjelse: Højen ryddet for bevoksning vinter 81/82. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf NØ
sf NV
sf SV
sf SØ