Klanghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-9

Fredningsnr.
290341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

1950: Høj, 1,5 x 17 m. Lyngklædt i hede. Et 1 x 2 m stort hul i top. "Klanghøj". 1958: Høj, "Klanghøj", ca. 2 x 18 x 20 m; større tilgroede lavninger vest og syd for top; større oprejst sten på toppen (sat af ejeren). Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 M. høj og ca. 17 M. i Tværm. Foden udflydende, i Vestsiden et par tilgroede Huller; ogsaa i ø. Fod et mindre, tilgroet Hul. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 17 m. Lyngklædt i hede. Et 1 x 2 m stort hul i top. "Klanghøj". tingl. 28/10-50

1958 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
J. 1502/58: beliggenhed kontrolleret, ny beskrivelse (se kart.kort).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 20,0 x 20,0 m. I Ø-del af top flad afgravning. I V-del mindre, dybere. Afgravning på N- og NØ-side. Ellers velformet. I lille hedestykke ved række af indlandsklitter. Flad, på højkant rejst sten på top. "Klangshøj" på kortene. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sten på toppen
sf NØ
sf NV
sf SV
sf SØ