Dronningens Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-59

Fredningsnr.
290351

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Dronninghøj", 3,5 x 25 (øst-vest) x 25 m (nord-syd). Størstedelen af højen ligger på matr.nr. 14a, men lidt af østsiden går ind på matr.nr. 7d, ligesom lidt af den nordøstre side går ind på matr.nr. 7b. Ved sydvestre fod en større sten, antagelig en randsten. Store, men ret flade afgravninger af siderne mod sydvest og sydøst. Nordsiden og østsiden er en del afgravet. Bortset fra nordvest, hvor der ses en lodret, utilgroet jordskrænt fra top- pen til omtrent midt på siden, er alle beskadigelser tilgroet. Bevokset med græs og træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, kaldet "Dronningens Høj", 3.90 M. høj. I Tværm. 25 M. I Toppen flere mindre Huller. Ø. Fod stærkt afgravet; i s. Side en stor tilgroet Afgravning; i s. Fod dybe Indgravninger; i nø. Side en stor Afgravning; kun n. Side nogen lunde velbevaret. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dronninghøj" 3 x 25 m. Græs og træer i ager. Firkantet afpløjet. Mod Nord 2 m høj brink. Ældre brud mod Syd. tingl. 28/10-50

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 666/56
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
3,5 x 25 (ø-v) x 25 m (n-s). Størstedelen af højen ligger paa matr.nr. 14a, men lidt af østsiden går ind på matr.nr. 7d, ligesom lidt af den nordøstre side går ind på matr.nr. 7b. Ved sydvestre fod en større sten, antagelig en randsten. Store, men ret flade afgravninger af siderne mod s.v. og s.ø. Nordsiden og østsiden en del afgravet. Bortset fra n.v., hvor der ses en lodret, utilgroet jordskrænt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,5 x 18,0 x 17,0 m. N-lige 1/2-1/3 fjernet, står som stejl tilgroet skrænt (delen på 7b?), brud i S-siden. Opkastet jordvold løber et par meter ud mod S (ikke medregnet i mål). For tæt pløjning gennem mange år har givet høje skrænter mod Ø og V, nu pløjes der i rimelig afstand. Gamle skader. "Dronninghøj". Fjernelsen af N-delen sket for en menneskealder siden, mindst, iflg. ejeren af 2903:52. 18 m. (Ø/V) x 17 m. (N/S). ** Seværdighedsforklaring ** Meget smuk høj set fra S med sin - dér på egnen - usædvanlige bevoksning af bøg. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)