Glibstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-97

Fredningsnr.
300344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m. Træstubbe og græs i plantage. Gamle rævegrave.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 M. høj, 15 M. i Tværm. Top tillige med en Del af s. Side afgravet, saaledes at Højen skraaner stærkt mod S. Overpløjet i ung Fyrreplantage. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 15 m. Træstubbe og græs i plantage. Gamle rævegrave. tingl. 28/10-50

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hullet top, tilgroet; tilgroet skår i østsiden; kvas på og ved højen; bevokset med løvkrat, gran- og løvtræer, i blandskov. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4711, oversigt set fra V
4710, oversigt set fra Ø