Glibstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-88

Fredningsnr.
30033

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m. Pløjet i firkant. Render fra SØ- og SV-hjørne til top, som er noget ujævn. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 M. høj, 18 M. i Tværm. Foden helt rundt noget afgravet; over s. Side gaar fra sø-sv. Fod en bred, tilgroet Afgravning. Paa v. Side en udstrakt, overfladisk Afgravning. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1991: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 15 m. Pløjet i firkant. Render fra SØ- og Svhjørner til top, som er noget ujævn. Græs i ager. tingl. 28/10-50

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hullet top med større afgravning af NV-siden, større skår fra top ud gennem sydvest- og sydøstsiden; pløjet i firkant; bevokset med græs, i ager. Bevoksning: 1991: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)