Glibstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-90

Fredningsnr.
300338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 30 m. Lyngklædt i ager. Gammel gravning i top, 5 m i diam. 1 m dyb. Skår mod SV. Gammel grøft rundt om foden.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 M. høj, 30 M. i Tværm. Nær Foden helt rundt en tilgroet Cirkelgravning; Siden i v. noget nedskreden over denne Gravning. I Toppen et uregelmæssigt, ca. 4 M. vidt og ca. 1.50 M. dybt, tilgroet Hul, hvortil en dyb, tilgroet Indgravning gennem s.v. Side. I s. Side en større, tilgroet Afgravning, i s.v. Side et dybt, tilgroet Hul. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 30 m. Lyngklædt i ager. Gammel gravning i top, 5 m i diam., 1 m dyb. Skår mod SV. Gammel grøft rundt om fod. tingl. 28/10-50

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; tilgroet hul i top, ca. 5 m. i diam., 1 m. dybt, med udførsel mod SV; tilgroede afgravninger i NØ-, Ø-, S-, V- og NV-siden; tilgroet gammel sti/"grøft" rundt om på foden, evt. dannet ved udsmid fra højen, der ligger som en uregelmæssig vold rundt højfod; bevokset med lyng, græs, løvkrat og løvtræer, i ager. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ejer ser gerne hele højgruppen plejet eller hjælp til at f.eks. holde brombærkrat nede. Stedet er sjældent besøgt, dog af en skoleklasse. Er en "oase" hvis plejet. JBA. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)