Glibstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-92

Fredningsnr.
300339

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.30 M. høj, 18.50 M. i Tværm. I sø. Side en dyb, tilgroet Nedgravning, i n. Fod et par ubetydelige Huller. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 15 m. Med fyr i plantage. tingl. 28/10-50

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hullet tilgroet top med dyregrav; afgravet, tilgroet østside med to tilgroede plantefurer henover med egeplanter (ca. 0,5 m. høje) i N/S-lig retning; bevokset med løv- og fyrkrat samt løvtræer i blandskov ud mod ager; aftalt med ejer at han fjerner egetræerne i plantefurer på høj og 5 m. ud før udgangen af 1991. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)