Glibstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-108

Fredningsnr.
300334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,8 x 29 m. Lyng i ager. Overfladen ujævn efter ældre overfladiske grav- ninger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.80 M. høj, 29 M. i Tværm.; Toppen bortgravet; i v. en udstrakt, tilgroet Afgravning; i ø. en stor, tilgroet Afgravning og en mindre, lignende i Sydsiden. Kun Nordsiden helt velbevaret. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 x 29 m. Lyng i ager. Overfladen ujævn efter ældre overfladiske gravninger. tingl. 28/10-50

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; større sænkning med hul i top; større afgravninger i NØ-, SØ- og SV-siden; bevokset med græs (smuk varieret flora), gran- og løvtræer, lidt buske og noget lyng, opad granhegn i ager; §53 - se 3003:33 (se foto) + på og ved SSV-lige højfod er placeret et jernstativ med vandrør, ca. 10 x 1 m., 1,7 m. højt. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)