Glibstrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-102

Fredningsnr.
300349

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj 1992: ********************* Høj, 1,5 x 14 x 16 m. Kuplet. Højsiden mod vej i SØ er afgravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.20 M. høj, 17.50 M. i Tværm., fuldstændig udgravet ved en firkantet, 2 M. vid, utilgroet Nedgravning i Toppen. Siderne noget udflydende. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, det halve nylig bortkørt ved vejomlægning, oprindelige mål vel 1 ½ x 17 m.

1958 Museal udgravning
Journal nr.: 1134/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, ca. 1/3 fjernet af vejanlæg, resten helt pæn. Sands. skyldes det noble udseende en restaurering, men alligevel. Ligger i kanten af fredet område med endnu en høj og en lille fårefold, alt i hedestykke omgivet af mose og kær. Rart sted. ** Seværdighedsforklaring ** Hedestykket med de 2 høje og fårefolden i sin helhed nok en mindre omvej værd. Genberejsning 4.9.1991: Højrest; afgravet mod vej i øst; tilgroet; lettere fårebetrampet; bevokset med lyng og gyvel, i fredet hedeareal ud mod vej. Målangivelser: 1,5 x 9,0 x 8,0 m. Foto: 15-21-21. Seværdighedsforklaring: Fredet hede, skiltet. JBA Bevoksning: 1991: Lyng

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)