Kohave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080811-10

Fredningsnr.
36163

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
I skoven Kohave en lille, lav, træbevokset, rund høj, 8-10 m i tværmål, 60-70 cm høj. I vest- og sydsiden er nedgravet 2 drænrør af cement udmundende i højfoden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kohave" Omtr. midt i Lodden er en bevokset Høj, c. 40' i Tværm. 2 1/2' høj. Der er Spor af Gravning i den. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille lav, træbevokset rund høj, 8-10 m i tværmaal, 60-70 cm høj. I vest- og sydsiden er nedgravet 2 drænsrør af cement udmundende i højfoden. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj i Kohaveskoven. Ny ejer: Odense kommune. 2 drænrør unde jernplade i højfod mod vest. Højen ligger 30 m Ø for ny skovvej. Mål: 0,5x10x10 m. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1993 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)