Bindesbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-28

Fredningsnr.
28045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 16 x 22 m. Græs og lyng i ager. Fod firkantet afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.65 M. høj, aflang i NNØ-SSV 21.50 x 16.50 M. Den er stærkt medtaget; en tidligere Ejer har for at finde Oldsager gravet Huller paa flere Steder, og den sydlige Del har været anvendt som Roekælder. Lyng- og græsgroet i Ager. Vejen, der nu gaar et Stykke øst om Højene [sb.] 23 og 25-33 har i Mands Minde gaaet tæt forbi dem. Bevoksning: 1980: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 16 x 22 m. Græs og lyng i ager. Fod firkantet afpløjet. tingl. 28/10-50

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 24,0 18,0 m. Fordybning i S-ende af top, ca. 3 m. bred og 6 m. lang med udløb ned ad højen mod S. Afgravninger mod NØ, Ø og V; i det hele taget meget ujævne sider, gamle skader. Fod firkantet afpløjet. Der pløjes for tæt mod NØ og SØ. Ejeren har lovet (foreslog selv) at vende mulden ind mod højfoden, når han pløjer omkring højen igen. Skaden skal være sket i hans forgængers tid (han har selv kun haft gården i 10 år). Ved genbesigtigelse 26.10.81: Stykket ligger stadig hen i græs. Der har ikke været pløjet siden berejsning i '80. Hegn opsat omkring højen. Ejeren lovede, at han ville vende jorden mod højfoden, når der skulle pløjes igen. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)