Bindesbøl
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-40

Fredningsnr.
28041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Ujævn overflade. Beplantet i hjørne af ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.40 M. høj, 20 M. i Diam. I Toppen er et 5.50 M. stort Hul, aabent mod Nord, 1.20 M. dybt. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 20 m. Ujævn overflade. Beplantet i hjørne af ager. tingl. 28/10-50

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 21,0 x 20,0 m. Affladet top, heri sænkning, ca. 5 x 5 m., ca. 3/4 m. dyb, med udløb mod NV. På kanten af sænkningen tre rand- eller kammersten. På S- og Ø-siden ujævne fordybninger og "terrasser"; form. fra fjernelse af randsten. Alt tilgroet for længst. Der pløjes lidt for tæt på S-siden. Tæt ved højfoden mod NØ og SV bunker af mindre marksten, endnu ikke iøjnefaldende. ** Seværdighedsforklaring ** Nydelig høj, som med sin bevoksning af mindre løvtræer og sin beliggenhed i et vejsving bryder det lidt ensformige landskab med mange nåletræshegn. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)