Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-98

Fredningsnr.
290413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1904, gdr. Ludvig Aug. Jørgensen. Diplom. Høj, 2,5 x 18 m. Lyng i hede. En af "Femhøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.40 M. høj 18 M. i Diam. Ved den sydlige Fod er der pløjet lidt ind paa Højen. Ellers velbevaret og lynggroet i Hede. Der ses Sten i Overfladen, af hvilke en enkelt er 0.55 M. stor. Fredlyst 1904. [Sb.] 97-99 og 102 kaldes "Femhøje" i Forening med en nu fuldstændig sløjfet Høj ([sb.] 102a [ikke beskrevet i sb.]) der er afsat paa Matrikelkortet. (jfr. Fot]

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 18 m. Lyng i hede. En af "Femhøje". FM 3/11 1904

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Lidt ujævne sider, mindre sænkning S for toppen. Der pløjes noget for tæt mod SV. Ellers velbevaret. Bevoksningen afbrændt. Fra N-fod og i retning mod NV, ialt ca. 13 m. lang og ca. 4 m. bred, en af lave diger, 0,3-0,4 m. høje, afgrænset "fårefold". Ejer har fået besked om at holde bedre afstand ved pløjning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)