Brandhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-116

Fredningsnr.
290417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brandhøj", 2,50 x 28 m, græs i ager. Kun østlige halvdel bevaret. Matr.nr. i 1950: 4d Tøstrup By, Ådum. Tinglysning af C-højen med fredningstekst: ****************************************** Høj, "Brandhøj", 2,5 x 23 m. Meget forgravet. Højsiden er afskåret i Ø og bortgravet i V og NV. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brandhøj". Stor Høj, nu 2.35 M. høj, 28 M. i Diam. Toppen danner en 17 M. stor Flade, noget sænket. Midten synes urørt; derimod er der i Fladens Periferi og i Højsiderne talrige Kartoffelkuler, i alt 27. I Ø og V hvor kulerne gaa tættest ind til Højcentret er der c. 8 Ms Afstand mellem den østre og den vestre (urørt Midte). Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs

1950 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2904:17, Status: C

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brandhøj" 2 1/2 x 28 m. Græs i ager. Kun østlige halvdel bevaret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke-fredningsværdig. Høj, 3,0 x 23,0 x 21,0 m. Fuldstændig gennemhullet af kartoffelkuler o.lign. V- og NV-siden helt bortgravet. "Brandhøj" kaldet. Ejer ingen umiddelbare planer om at fjerne højen. Bevoksning: 1982: Græs

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0368
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0368
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Brandhøj", 2,5 x 23 m. Meget forgravet. Højsiden er afskåret i Ø og bortgravet i V og NV. I ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)