Gråhede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-120

Fredningsnr.
280341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1950: Høj, 2,10 x 18 m. 1982: Høj, højde 2,10 m, længde 18,00 m, bredde 18,00 m. I top stor, flad sænkning, midt i denne en ca. 1 m bred, 0,7 m dyb rende mundende ud mod vest. Mod vest, NV og SV en rende over højfoden. I NV er toppen af en randsten synlig. I SSØ-del af top er det øverste af en anden sten synlig.
Undersøgelsehistorie  (10)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,10 M. høj, 18 M. i Diam. I Toppen er et 3,50 M. stort græsgroet Hul, der delvis har naaet Bunden. Der ses mange Haandsten. I den nordre Fod er et Indsnit. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,10 x 18 m. tingl. 28/10-50

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I top stor, flad sænkning; midt i denne en ca. 1 m. bred, 0,7 m. dyb rende mundende ud mod V. Mod V, NV og SV en rende over højfoden. I NV-toppen en randsten synlig, i SSØ-del af top det øverste af en anden sten synlig. NV for højen, fra højfoden til en afstand af ca. 40 m. en del henlagte både større og mindre natursten, brugte mursten, grene og enkelte udrangerede markredskaber. Ejeren har lovet at fjerne det værste og ikke bruge området til affaldsplads. Ejeroplysning på skema. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Genbes. for kontrol af oprydning. Ved Genbesigtigelse 27.10.81: Ejeren har fjernet størstedelen af affaldet, men havde husket fejl m.h.t. afstanden fra højen (han troede, at 30 m. var nok), så der lå endnu to pænt opstablede stenbunker, som ejeren dog lovede at fjerne ved lejlighed og dog indenfor en alt for fjern fremtid. Vi aftalte 1/2 år. Højen er tinglyst på forkert matr.nr. 2a; det skal være 2b. Se herom under 2803:40. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Tinglysning ændres. Er sket (F53-1859). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1859
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. Højde 2,10 m, længde 18,00 m, bredde 18,00 m. I top stor, flad sænkning, midt i denne en ca. 1 m bred, 0,7 m dyb rende mundende ud mod vest. Mod vest, NV og SV en rende over højfoden. I NV er toppen af en randsten synlig. I SSØ-del af top er det øverste af en anden sten synlig.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4638/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4638/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1859
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4638/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)